TEL: 158 1015 7099

 

艺术简介

 

马在新  字推之,蜕斋主人。男,1947年生。中国艺术研究院研访问学者。师从著名花鸟画家、教授、博士生导师李魁正先生,石齐先生,郭怡孮先生。 


湖北省国画院专职画家

国家一级美术师

湖北省师范大学美术学院客座教授

中国工笔画协会会员

>


 


官方微信公众号:

马在新重彩花鸟画


 

 

个人信信:蜕斋    首页   |  艺术简介  |  艺术年  |  活动图集  |   作品展厅  |

|   大家点评  |  获奖收藏  |  出版著作  |  艺术成就  |

官方新浪博客:http://blog.sina.com.cn/mazaixin2010\ 

官方新浪微博:http://weibo.com/mazaixin

马在新重彩花鸟画官方网站 ©    备案号: ICP16012969